Hi Maayan!

הפעם יש רק משימה אחת:

את צריכה לסדר את המגרות ושולחן הכתיבה שלך

יחד עם אבא.

לאחר שתסיימו, אבא ייתן לך קוד אישור.

את קוד האישור עלייך להקליד בלינק הבא:

לחצי כאן