אתגר הרמזור

איך התנהלתי?

כדי לקבל משוב על אופן ההתנהלות שלכם באתגר הרמזור

הקלידו כאן את 5 הספרות האחרונות של מספר הטלפון שלכם

ולחצו על Submit

מקרא:

כמה נקודות שווה השאלה (=חשיבות השאלה)

150

100

50

מספר השאלה

12

5

18

צבע = מה הדד ליין של השאלה (דחיפות)

מסגרת שחורה = תשובה שגויה

50

מסגרת אפורה = השאלה לא נענתה, או לא נענתה בזמן

50