אתגר הרמזור

איך הייתי?

כדי לקבל משוב על אופן התנהלותכם באתגר

הזדהו באמצעות 5 הספרות האחרונות

של מספר הטלפון הנייד שלכם

Question value in points (indication of importance)

150

100

50

מספר השאלה

12

5

18

Color = The deadline of the question (indication of urgency)

מסגרת שחורה = תשובה שגויה

50

מסגרת אפורה = שאלה שלא נענתה או שלא נענתה בזמן

50